بیست

هفت

تلاش برای خوبی. همراهی  با یکی تا آخر عمر. عشق واقعی. خودشناسی  و

فهمیدن اینکه  کی  هستی... کامل شدن...

/ 5 نظر / 5 بازدید
نیلو

سخت ترین بخشش همون خود شناسیه !

نیلو

سلام عیدتون مبارک قبول باشه [گل]

آرمان دیوونه

[خنده]