ساعت 11و نیم چهارشنبه با پسرعموم به سمت قروه و سنندج حرکت کردیم . پسرعموم می خواست کارت پایان خدمتش رو  از محل خدمتش شهر قروه بگیره و من هم همراهش رفته بودم که به سنندج بعدش بریم. سنندج شهر جالبی بود پر از سر بالایی و شیب های نسبتا تند . یه شهر بالای کوه که برای من جالب بودش. .. تجربه خوبی بود مخصوصا وقتی از گردنه صلوات آباد می گذشتیم تا به شهر سنندج برسیم. منظوره فوق العاده ای داشت...

/ 1 نظر / 6 بازدید
رضا .م

وا ؟ یعنی این قد حاده ش خطرناک بود که همش باید صلوات می فرستادین ؟![نیشخند]