کاش من هم میتونستم مثل شعر وحشی باقفی ٬ دل می بریدم. اما نمیتونم و دارم دیونه میشم....

 ......

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم

امید ز هر کس که بریدیم ، بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم

رم دادن صید خود از آغاز غلط بود

حالا که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم

کوی تو که باغ ارم روضهٔ خلد است

انگار که دیدیم ندیدیم، ندیدیم

سد باغ بهار است و صلای گل و گلشن

گر میوهٔ یک باغ نچیدیم ، نچیدیم

سرتا به قدم تیغ دعاییم و تو غافل

هان واقف دم باش رسیدیم، رسیدیم

وحشی سبب دوری و این قسم سخنها

آن نیست که ما هم نشنیدیم ، شنیدیم

/ 1 نظر / 31 بازدید
احمدی

سلام . مراقب خودت باش . روزهائی که با درد و غم از دست می دهی کسی به تو برنخواهد گرداند... سلام ... سلام بر بینائی، سلام بر روشنائی! 17 مهر 93 روز جهانی بینائی برشما مبارک . به امید داشتن دیدی بهتر و چشمی روشنتر برای دیدن دنیائی بهتر.