نور و پروانه

پروانه از راه دور  نور رو دید و   به سمت نور پرواز کرد. .. پراونه به  منبع نور  رسید و

پایکوبان و مست   از عشق به نور  ، نزدیک و نزدیکتر  رفت  تا به نور برسه ...پراونه

از حرارت   و گرمای  نور  شروع  به  گرم شدن و   سوختن  و سماع عاشقانه در دور نور

کرد و بعد از مدتی بالهاش  سوخت  همراه با تمام بدنش ... سوخت و در عشق نور 

فنا شد... اما  با نور یکی  نشد  چون  حباب شیشه ای   دور نور  باعث شد   نتونه با

نور  یکی  بشه و لذت مرگ و عشق و فنا شدن رو  در آغوش نور بطور کامل بچشه...

پروانه سوخت و  خاکسترش  با نسیم  پگاه   در تمام محیط  پخش شد...

/ 9 نظر / 5 بازدید
رضا (عشق من شبنم)

ای جان غم گرفته بگو دور از نگاه در چشمه کدام تبسم بشویمت؟؟؟؟؟؟؟؟ بروزم عزیزم[گل]

رضا (عشق من شبنم)

این روزها چقدر دلم برایت تنگ می شود ... کسی نمی داند چرا ... کسی نمی پرسد چرا ... اما من سخت آشفته ام ... و چقدر بی تاب ... می گویند این روزها عاشقی هم پیشه ای است نو ... اما من عاشقی پیشه نکرده ام ... من پیشه ام عاشقی است ... از آن روز که ابتدایی نداشت ... من سال هاست که عاشق تو هستم ... یادت می آید آن روزهای سرشار از شادی را ... آه که چقدر خسته ام ... و کسی نمی فهمد ... و نمی خواهد که بفهمد ... مدتی است که می خواهم عاشقت نباشم ... مگر می گذارد دل ... چقدر دلم برایت تنگ است ... چقدر بی تابانه نگاهم نگاهت را می جوید ... چقدر عاشقانه ... می شود روزی بیاید که ... می آید ... می دانم ... اما کاش تو هم می دانستی ... کاش ...

رضا (عشق من شبنم)

آلبرت انیشتین : هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی!

رضا (عشق من شبنم)

وقتی تقدیر نباشد و از دست تدبیر هم کاری بر نیاید اگر خواستن با تمام وجود باشد حتما به آن خواهی رسید (دکتر علی شریعتی)

رضا (عشق من شبنم)

رو هر پله ای که باشی این رو بدون که خدا یه پله از تو بالا تره ... نه به خاطر اینکه خداست برای اینه که دستت رو بگیره بیارتت بالاتر

رضا (عشق من شبنم)

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم ترجیح میدهم در چیزی که از آن لذت میبرم شکست بخورم (هینز سیندی)

آرزو

همه قصه عشق سوختن پروانه رو شنیدن . اما کاش سوختن آرزو توی عشقش رو هم کسی بود که بنویسه کسی بود که بفهمدش . کسی بود که اشکاش رو ببینه و برای اشکهای هر وقت و بی وقتش شعر بگه . کاش بودی و دوباره با نگاهم با کلامم با وجودم می بوسیدمت.