وفا...

پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را   الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد   سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی   دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را گر سرم می​رود از عهد تو سر بازنپیچم   تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید   دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را

..........

میگند  تنها چیزی که  از وجود  و دورن آدم گفته میشه  آه  هست  آهی که از جگر

برخاسته میشه .   هیچ کلمه ای  و هیچ  تعریفی  نمی تونه  معنای این  آه   رو

بیان بکنه... آه...

..

هوا هنوز گرمه  انگار هنوز پاییز  نیموده و   هنوز تابستون ادامه داره.... بارون کجاست...

/ 5 نظر / 7 بازدید
زیبا خوب و مهربون

سلام هنوز تنهایی؟

منو همسری

سلام اگه آه به موقش بیاد خیلی خوبه . مثه بارون که باید تو فصلش بیاد . اما امسال انگار خیال اومدن نداره . بت چی گفتم ؟ بارونم بارونای قدیم[گل][مغرور]

نیلو

[گل]