التجا بردن....

من اینجا بس دلم تنگ است

من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که می بینم بد آهنگ است
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان هرکجا آیا همین رنگ است

اخوان ثالث

...

میخوام برم با اینکه میدونم آسمان همه جا همین رنگ هستش اما باید برم... دیگه حوصله ندارم...
...
این چند وقته زندگیم حسابی خراب شده برای گندی که به زندگیم و شخصیت خودم زدم.  دیگه حوصله ندارم. نمیدونم شاید تنها راه اینکه که ازاز این دوست (زندگی ) به دشمنش التجا ببرم... شوخی کردم اونقدر قدرت ندارم که تموم کنم...باید اما برم....

/ 0 نظر / 4 بازدید