تولد

این منم . مردی در آستانه سی و دو سالگی. حیران و سرگردان در زندگی و دین و احساسات متضاد...

این منم. در سی و دومین پاییز زندگی .سی و دومین آبانی که تکرار شده است....

حس غریب ست در این لحظه . ...لحظه رسیدن به سی و دومین سال.... 

پوچی و نسبی گرایی و تعصبات.....

.....

تولدم مبارک . سی و دو ساله شدم  ....

/ 0 نظر / 27 بازدید