زندگی چند روزه؟

ميگويند زندگي2روز است اما به نظرمن زندگي سه روزاست

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

اولي بهار زندگي است ان اوان كودكي است

 

 

دومي تابستان است دوران  نشاط و جواني است

 

 

وسومي خزان وزمستان است دوران پيري وكهولت  است

 

 

پس چه خوب است تا قدر همه اين روزها را بدانيم تا افسوس

 

 ان رانخوريم

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید