بیست

هیجده

وقتی حرفها تموم میشه اون وقت سکوت  هست که حرف اصلی رو میزنه  کافی هست

دقت کنی...

/ 3 نظر / 5 بازدید
وفــــــا (... از عهد من تا وفای تو ...)

کلا هم از زبون سکوت خوشم نمی یاد ... چون همه این زبون رو بلد نیستن ...!!! می دونین برای فهمیدن معنی سکوت هر آدمی .. اول باید اون آدم رو بشناسی .. وقتی کسی رو درست نمی شناسی و اون سکوت میکنه ..!!! خیلی وحشتناکه ...!!! چون قطعا یا سر در نمی یاری ... یا اشتباه سر در میاری ...!!!!!!!!

کینگ

گاهی وقتا میشه با سکوت حرف دلتو هوار بزنی.ولی کو گوش شنوا،انگار همه کرن.