میانسالگی....

توی یه سنی باید بفهمی که بعضی چیزها تموم شده و فرصت تجربه بعضی کارها جوانی بوده و با گذر سن این فرصت رو از دست دادی و تلاش برای تجربه کردن و انجام اون کارها برات بیشتر شبیه کمدی و طنز تلخ میمونه....دردناک هستی اون لحظه که میفهمی و میخوای انکار کنی و سعی هم میکنی اما توی درونت میدونی که به عبث سعی میکنی و هیچ وقت اون حس که باید توی وجودت به وجود بیاد ٬ایجاد نمیشه ...پیر شدی و جوانی رفته...چقدر زود به میانسالی رسیدم و سی سالگی م هم تموم شد ...چرا کسی واقعا بهم نگفت که زندگی اینقدر زود میگذره شاید هم گفت و من توجه واقعی نکردم . عمرم رو هدر دادم با باید و نباید های که جز پوچی و یاس برام ثمری نداشتن...

/ 0 نظر / 32 بازدید