بیست

چهار

وقتی چیزی رو  واقعا می خواهی انجامش بده یه تجربه بد  و پایان بد بهتر از  یه حسرت

تا آخر عمر هستش.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرمان دیوونه

[دروغگو][دروغگو][دروغگو][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]