عشق و مرگ هر دو زيبا

 هستند؟!!!!

 

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

 

اگه هر دو رو درست

 

 بفهميم؟!!!!!!

 

مگه نه؟

/ 2 نظر / 6 بازدید
.........

کاملا درست است ... به نوشتن ادامه بده و سعی کن به سايت های ديگه هم سر بزنی ولی چهار چوب را رعايت کن تا موفق شوی ..... مطمئن باش هيچوقت میانه روی در رفتار به انسان ضرر نمی زند ..........موفق باشی ....

سحر

اگه خوب بفهمیم. فعلا که تو فهمیدنشون موندم.