بگفت از عاشقی خوشتر چکار است...

...بگفت از عشق کارت سخت زار است

بگفت از عاشقی خوشتر چکار است

بگفتا جان مده بس دل که با اوست

بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست

بگفتا در غمش می‌ترسی از کس

بگفت از محنت هجران او بس

بگفتا هیچ هم خوابیت باید

بگفت ار من نباشم نیز شاید

بگفتا چونی از عشق جمالش

بگفت آن کس نداند جز خیالش

بگفت از دل جدا کن عشق شیرین

بگفتا چون زیم بی‌جان شیرین...

پی نوشت: منبع  سایت گنجور

/ 3 نظر / 5 بازدید
وفــــا

چی بگم ...!!

هما

خیلی زیبا بود[گل]

نيلو

چون زيم بي جان شيرين! تشكر انتخاب خوبي بود.