آدم خوبی نیستم توی یه باتلاق انگار گیر کردم و مدام دارم پایین و پایین تر میرم هر حرکتی می کنم و یا حرکتی حتی نمیکنم ٬بیشتر از قبل توی این باتلاق فرو میرم... گیج و سرگردان شدم . گند زدم به همه چیز و همه کس....کاش میدونستم باید چیکار کنم . کاش میدونستم چی میخوام از این زندگی ... دلم فقط و فقط آرامش روحی و جسمی میخواد اما نمیدونم باید چیکار بکنم و چطور میشه به این آرامش برسم ...کاش میدونستم...

این بیماری هم دست از سر من بر نمیداره....

/ 1 نظر / 29 بازدید
سایه

آرامش،هنر نپرداختن به انبوه مسائلی است که حل کردن آن سهم خداست...