باز باران...

باز باران با ترانه... عاشق هوای بارونی و قدم زدن زیر بارون هستم درست مثل الان که داره بارون میباره... وقتی بارون میباره همه جا رو پاک میکنه و کثیفها و زشتها رو با خودش  میبره و تازگی و زیبایی  رو در همه جا ، جاری میکنه... کاش بارانی در  درون ما هم میبارید و تمام زشتها و بدیها رو از بین میبرد. کاش میشد با یه بارش باران  دوباره وجود ما تازه  میشد زندگی  ما زیبا میشد بدون هیچ آلودگی  که زیر نقاب هزاران چیز  اکثر افراد پنهان کردند ، دوباره  نو می شدیم...

باید زیر بارون برم....

/ 4 نظر / 5 بازدید
عروسک

سلام اره درسته ممنونم که اومدی و ممنوننم که نظر دادی... منم بارون رو خیلی دوست دارم.. بازم بیا سراغم

آرمان

تو و طوبی و ما و قامت یار فکر هر کس به قدر همت اوست گر من آلوده دامنم چه زیان همه عالم گواه عصمت اوست گر من آلوده دامنم چه زیان همه عالم گواه عصمت اوست دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روز نوبت اوست من و دل گر فدا شویم چه باک غرض اندر میان سلامت اوست هر گل نو که شد چمن آرای اثر رنگ و بوی صحبت اوست فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست.

آرمان

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد؟؟؟؟؟

بدون هیچ آلودگی که زیر نقاب هزاران چیز اکثر افراد پنهان کردند [سوال]