همه دنیا منی....

زندگی مثل یه بازی هستش یه بازی که از اول معلومه سخته و  پر از بازنده ها که بین راه این بازی کم میارند...

دلم می خواد آدم بشم . دلم میخواد یه آدم درست و پاک و خوب بشم . حالم از خودم بهم میخوره .  انگار یه موجود دیگه ای این چند  سال اخیر شدم. از خودم متنفر هستم . از دست این زندگی بیهوده کلافه شدم . دلم یه تغییر میخواد اما میدونم که با این وضعیتم شدنی نیستش... کاش میشد تغییر می کردم....

تو میگی  من دوستت ندارم . تو فکر می کنی بهت اهمیت نمیدم . تو همش میگی بهت توجه ای ندارم و  مثل قبل نیستم. اما نمیدونی تو تمام دنیای من شدی توی هر لحظه با من هستی توی فکر و روح و جان من... تو نمیدونی  یه لحظه زندگی بدون تو الان برام مفهومی نداره. تو نمیدونی دارم از این زندگی  که دارم رنج می کشم و با حرفهات  فکر می کنم که تنهای تنها هستم توی این زندگی  ... اگه تو نباشی نمیدونی این زندگی  مثل  یه مرداب گندیده و راکد  برام میشه . توی  که با وجودت باعث شدی من تلاش کنم  با خوبی هات مثل یه آب زلال و پاک  باعث شدی زندگیم جریان پیدا بکنه و مثل مرداب راکد و ساکت نباشه. تو نمیدونی که تو همه چیز من هستی . ... دلم برات تنگ شده ... دلم برای خنده هات تنگ شده ....

/ 0 نظر / 19 بازدید