این دو هفته تعطیلات تابستانی شرکت باعث شد که بتونم  کار نقاشی و رنگ زدن خونه رو شروع کنم. دو روز پیش با پسرعموم رفتیم رنگ خریدیم و از دیروز شروع به رنگ کردن خونه  کردیم. رنگ لیمویی داریم می زنیم. حسابی خودم هم رنگی شدم!

/ 0 نظر / 5 بازدید