يه روز خوب روزيه که ادم احساس شادی داشته باشه...

 

 

 

وقتی که صبح از خواب پا می شه

 

 

فکر کنه که يه روز خوب ديگه شروع شده...

 

 

 

حس خوبی به زندگی داشته باشه

 

 

 

از زنده بودن خودش شاد باشه

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
crapland

بلاگه قشنگی داری ..به ما هم سری بزن