تولدم مبارک ، سی و پنج سال از عمرم گذشت ، چقدر سریع هم گذشت و چقدر هم بیهوده گذشت...

امشب با خانواده یه جشن کوچیک گرفتیم. 

ناراحت کننده هستش وضعیت الان کرمانشاه، حس خوبی نداشتم امروز برای تولد گرفتن. 

بگذریم که خیلی وقته دیگه حس خوبی در زندگی تجربه نمیکنم. زندگی میگذره و پیش میره و من درگیر حسهای ناراحت کننده هر روز هستم و هیچکاری هم برای تموم شدن این حسها نمیکنم....

/ 0 نظر / 179 بازدید