زیبای فقط...

خدا دوست  دارد که  همه شاد و خوشحال و  مهربان و  پرهیزکار  و  بخشنده  باشند .

خدا  دوست دارد که همه در صلح و آرامش و عدالت  و  زیبایی  زندگی کنند. خدا  ،

۱۲۴ هزار  پیامبر و ۱۲ امام  را برای برپایی  عدل و پرهیزکاری و  صلح  بین انسان ها 

مبعوث  کرده  است. خدا  به ما  راه حق و عدل را  نشان  داده و  با فرستادن پیامبران  و

امامان   به ما  فرصت   درک راه درست  را داده  است.  خدا به ما قوه ادراک و  تفکر و

تعقل  و اختیار  در راه  زندگی را  داده است.  اما ما   خواستم  تا فکر کنیم   و راه

درست  را انتخاب کنیم. به هزاران دلیل  نا موجه  همیشه در پی  دور زدن راه  راست

هستیم . ما گفتار  نیک و کردار نیک  و  پندار نیک  را در  تئوری فقط قبول داریم  ولی در

عمل  نه. ما درباره عدل و  صلح و  پرهیزکاری حرف می زنیم  اما  فقط به فکر منافع 

خودمان هستیم. ما  فقط  و فقط  از خوبی و زیبایی حرف می زنیم  و  در عمل چشم بر 

زشتی ها که خودمان مسبب آن هستیم   می بندیم . زیبایی و  خوشحالی را دوست

داریم   تنها برای خودمان  نه  حتی همسایگانمان چه برسد به افرادی  که از ما دور

هستند... کاش این گونه نبودیم...

...

شهادت  اولین امام مومنان   و دوستداران حق و عدالت را به همه تسلیت میگم.

/ 1 نظر / 7 بازدید