خوبی  اینکه گذشته رو فراموش بکنی اینکه  دیگه  هیچ چیز برای تاسف خوردن نداری و می تونی در زمان حالا زندگی کنی . می خوام گذشته رو فراموش کنم  تا زندگیم بهتر بشه. می خوام تنهایی رو قبول کنم و از اینکه تنها هستم لذت ببرم. می خوام به این فکر نکنم که  گذشته چی بوده و هستش . و اینکه احساس تنهایی دردناک هستش . می خوام از این به بعد با شادی و لذت زندگی رو ادامه بدم. دیگه احساس بدی نسبت به زندگی نداشته باشم. مسائل گذشته رو یکی یکی می خوام سریع حل کنم یا اگه حل نشد کلا فراموش کنم ...

 ............

پیش  به سوی زمان حال....

/ 1 نظر / 5 بازدید
نیلو

سلام خیلی تصمیم منطقی و خوبیه؛ انشاءلله که موفبق باشید و این حسّ حرکت مانا باشد.