نا اميد کسی هستش واقعا مرده!!!




با وجود زنده بودن!!!چون هیچ ارزویی نداره!!



هر کسی بايد توی زندگی يه اميد ويه ارزو داشته باشه!!




وتلاش بکنه که به اون برسه.





هر چند که به اون نرسه .




اما بايد که سعيش رو بکنه چون اگه سعی وتلاش تا اخرين حد نکنه





انگار که مرده

/ 0 نظر / 6 بازدید