کاشکی توی دنيا همه عاشق بودند

 

 

 

تا ديگه هيچ کسی تنها نبود

 

 

 

همه همديگه رو دوست داشتن

 

 

 

هيچ کس ناراحت و غمگين نبود

 

 

 

حيف که اين فقط يه ارزو کودکانه هستش

 

 

 

اما ارزو خوبيه...کاشکی اين ارزو بر اورده

 

ميشد...

/ 0 نظر / 6 بازدید