بیست

سه

هیچ چیز مهم تر از خود تو نیست حتا عشق و خانواده ات. وقتی خودت  نیستی

 هیچ چیزی نیستی!

/ 3 نظر / 5 بازدید
رضا (عشق من شبنم)

ممنون از اون همه لطفت دوست من ولی تو زندگیم دیگه دنبال شاد بودن نیستم فقط آرامش میخوام و تنهایی همین ...

آرمان دیوونه

[بازنده][بازنده][بازنده]