شهادت امام حسين (ع) رو تسليت ميگم

شهادت امام حسین علیه السلام و و یاران برپا کننده عدالت و حق  رو به تمام آزادگان و

عدالت جویان تسلیت میگم...

امام حسین شهید شد نه  برای دنیا بلکه برای  دین خدا و برپایی عدالت.  قیام کرد و جنگید و

شهید شد...

امام حسین  (ع) روز عاشورا به معبود و معشوقش رسید...

روز عاشورا عاشقان به مسلخ عشق می روند ...  روزی ست که آزادگان  و بندگان زر و زور  

مشخص می شود... روزی که عاشقان حقیقی  معلوم میشهچه کسانی هستند...

عاشورا روز قربانی کردن  عاشقان خودشان در برابر خدا هست تا نشون بدهند واقعا

عاشق خدا و رسول  خدا و امام بر حق و جانشینش و  قرآن ناطق و قیام کنندگان واقعی  راه حق

و عدالت  هستن و در راه این عشق و ایمان حتی مهمترین چیزشون یعنی جان خودشون

ارزشی نداره و در راه هدفشون اهدا میکنند...

احادیثی از امام حسین علیه السلام

سلام

امام حسين (ع) فرمود: سلام ، هفتاد حسنه دارد، شصت و نه حسنه آن، ازآن سلام کننده و يکي ازآن جوابگو است.

*******************

امام حسين (ع) فرمود: بخيل کسي است که از سلام کردن بخل ورزد.

*********

مردي با امام حسين (ع) آغاز سخن کرد که خدا عافيتت بخشد، حالت چگونه است؟ فرمود: خدا عافيتت دهد سلام کردن بر سخن گفتن مقدم است. سپس فرمود: تا کسي سلام نداده به او اجازه سخن گفتن ندهيد

******

آثار صله ارحام

امام حسين (ع) فرمود: هر که دوست دارد اجل او تأخير افتد و روزيش فزوني گيرد بايد صله ارحام انجام دهد.

 

·     موارد صبر

در مواردي که حق تو را ملزم مي سازد، بر آنچه نمي پسندي، شکيبا باش و در مواردي که هواي نفس  تو را فرا مي خواند، از آنچه دوست مي داري، خود را نگهدار.

 

·     معناي بردباري

امير مومنان (ع) به حسين (ع) فرمود: فرزندم! حلم چيست؟

فرمود: فرو بردن خشم و بر خود مسلط بودن

 

·     نيکي بايد به خوب و بد

شخصي پيش امام حسين اظهار داشت: اگر نيکي به نا اهل برسد، تباه مي شود، امام حسين (ع) فرمود: چنين نيست، بلکه نيکوکاري همچون رگبار است که بايد به نيک و بد برسد.

***********

تصوير مرگ

امام حسين (ع) فرمود: اگر مردم، مرگ را باور مي کردند و آن را به همانگونه که هست به نظر مي آوردند دنيا ويران مي گشت.

 

·     اندرز گنهکار

شخصي خدمت امام حسين (ع) رسيد و گفت: من مردي گنه کارم و در برابر گناه تاب نمي آورم، مرا نصيحتي فرما!

فرمود: پنج کار را انجام ده، آنگاه هر چه خواهي گناه کن، اول: روزي خدا را مخور و هر چه خواهي کن. دوم: از قلمرو فرمانروايي خدا بيرون شو و هر چه خواهي کن. سوم: به جايي درآ، که خدا تو را نبيند و هر چه خواهي کن. چهارم: هر گاه فرشته مرگ آمد تا جان تو را گيرد او را از خود بران و هر چه خواهي کن. پنجم: هر گاه مالک دوزخ تو را در آتش افکند، در آتش مرو و هر چه خواهي کن.

**********

شخصي پيش امام حسين اظهار داشت: اگر نيکي به نا اهل برسد، تباه مي شود، امام حسين (ع) فرمود: چنين نيست، بلکه نيکوکاري همچون رگبار است که بايد به نيک و بد برسد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
کوثر

سلام زيبا می نويسی به منم سر بزن