بدبختی این نیستش که به کسی که میخواستی ٬نرسی. بدبختی اینکه کسی که فکر میکردی دوستت داره دوستت نداشته باشه و این رو توی ذهنت احساس کنی......

/ 1 نظر / 30 بازدید
samira

قبلا اينجا اسمش يه چيز ديگه بود. قرار بود كم كم شيريني خوريم.ميدوني تقصير خودته. احساسو نبايد توي ذهنت حس كني احساسو بايد بگي و بعدش اگه همه چيز به هم ريخت خودتو سرزنش نمي كني فقط دلت مي سوزه.