وقتی چیزی برای از دست دادن نداری راحت هستی اما وقتی چیزی  داری مدام نگران هستی ...

وقتی راحتی ، می تونی زندگی  در آرامش  رو تجربه کنی. وقتی قانع هستی دیگه حرف زور به خاطر  زندگی کردن  نمیشنوی و می تونی بری یه جای دور با کمترین چیز قانع و شاد  زندگی کنی. اون وقت دیگه مادیات  مانعی نیست و  بعد از چند سال احساس نمی کنی عمرت هدر رفته بدون  هیچ  فایده و ثمری...

....

/ 1 نظر / 5 بازدید