داني كه چنگ وعود چه تقرير مي كنند

 

پنهان خوريد

باده كه تعزير مي كنند

 

گويند رمز

عشق مگوييد ومشنويد

 

مشكل حكايتي ست كه تقرير مي كنند

 

ناموس

عشق ورونق عشاق مي برند

 

منع جوان وسر زنش پير مي كنند

 

ما از برون در شده مغرور صد فريب

 

تا خود درون پرده چه تدبير مي كنند

 

جز

قلب تيره هيچ نشد حاصل وهنوز

 

باطل درين خيال كه اكسير مي كنند

 

تشويش وقت پير مغان مي دهند باز

 

اين سالكان نگر كه چه با پير مي كنند

 

صد ملك دل به نيم نظر مي توان خريد

 

خوبان

درين معامله تقصير مي كنند

 

قومي به جد وجهد نهادند وصل

دوست

 

قومي دگر حواله به تقدير مي كنند

 

في الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر

 

كاين كارخانه اي ست كه تغيير مي كنند

 

مي خور كه شيخ و حافظ ومفتي ومحتسب

 

چون نيك بنگري همه

تزوير مي كنند

/ 1 نظر / 6 بازدید
Neda Hajiha

سلام... مرسی که بهم سر زدی...وب شما هم عالی بود.