زندگی باید کرد هرچند که سخت باشه و طاقت فرسا....

توی این روزها دنبال ایجاد یه کار برای خودم هستم این سالها انگار توی خواب غفلت بودم و به جز بی حاصلی و هدر دادن عمر انگار کاری نکردم نه برای این دنیا کاری کردم و نه برای اون دنیا توشه ی جمع کردم. ...جوانی شمع ره کردم بجویم زندگانی را....

...

سه شنبه همین هفته بود که احساس خیلی بدی داخل  اداره ی که برای انجام کارم رفته بودم ٬ بهم دست داد احساس حقارت و پوچی کردم....احساس بیخود و بی جهت بودن و  وجود نداشتن به عنوان یه انسان محترم.....

/ 1 نظر / 27 بازدید
نسرین

اخه چرا ؟؟