یه جمله........

آری تنها یه جمله است که ما را به اوج میرساند . تنها و تنها یه جمله کوتاه ست که فرق بین تنهایی و عدم تنهایی یست .  تمام عمر در این انتظار هستیم که این جمله را خالصانه و بدون هیچ ریا یا دروغ و نیرنگی بشنویم. تنها این کلمات من را ما می کند . این   جمله  رمز زندگیست ... دوستت دارم...

...

میگه باید برای زندگی بهانه داشت . فکر می کنم  من بهانه  های زیادی داشتم برای زندگی کردن و  همون قدر هم بهانه برای زندگی نکردن داشتم. ده ها بهانه مختلف توی طول زندگیم  که هر کدوم گاهی از اوقات پر رنگ تر از بقیه بهانه بودن... اما الان فقط یه بهانه  برای زندگی کردن دارم بهانه ای که باعث شده احساس تنهایی حداقل لحظاتی توی این روز ها نکنم و به فکر کردن به اون دیگه احساس غمی نداشته باشم یه امید تازه ...

/ 2 نظر / 5 بازدید

دوستت دارم.......