با من سخن از تو مرد وزن می گفتند

 

 

از عهد شکستنت سخن می گفتند

 

 

باور ز کسم نبود اين گفته دريغ

 

 

ديدم تو همانی که به من می گفتند

/ 0 نظر / 6 بازدید