مرگ...

تا به حال درباره مرگ فکر کردی؟ من زیاد فکر کردم.  برام  اصلا ترسناک نیست  فقط

با اینکه به آخرت  اعتقاد دارم  اما یه جورایی ناشناخته  هست . واقعیتش  یه جورایی

برام  مهم نیست که چی میشه  یا چی نمیشه...

....

پرنده خار زار

در افسانه ها هست که پرنده ای وجود دارد

که از زمان تولد به دنبال خار زار می گردد

...

وقتی خارزار را پیدا می کند بزرگترین خار را انتخاب و بدنش را به روی آن قرار می دهد

و وقتی خا ر به بدنش فرو می رود  شروع به خواندن زیباترین آواز دنیا و تنها آواز عمرش

می کند

....

بلبلان و پرندگان خوش آواز با او شروع به هم آوایی می کنند

...

همه انسان ها آن را خواهند شنید

...

خدا و فرشتگان با شنیدن آواز لبخند خواهند زد

....

/ 2 نظر / 5 بازدید

عجيب بود ! نمي دونستم ،متشكرم . غمگنانه بود البته !