خودمون به زندگیمون گند می زنیم با بعضی  تصمیم هایی که باید بگیریم و نمی گیریم . با بعضی از کارها که باید بکنیم و نمی کنیم. ...

یه جای خوندم  که یکی گفته بود ما درخت نیستیم که مجبور باشیم بایستیم و  شرایط رو تحمل بکنیم. راست گفته بود. ما درخت نیستیم اما بیشتر وقتها در قبال خانواده و جامعه و دوستان و شرایط مزخرف کار و زندگی مثل یه درخت میشیم که توی زمین ریشه داره و اجازه یه تحرک  ساده رو نداره. توی زندگی شخصیمون گند می زنیم  به خاطر خانواده و حرف دیگران یا شرایط مالی و یه سری تفاوتهای اجتماعی و تا آخر عمر حسرت  می خوریم که اگه میشد  یه تصمیم جدی و دیگه می گرفتم و انجام می دادم الان وضعیتم اینطوری نبود...

...

زندگی سخته اما ما خودمون سختترش برای خودمون می کنیم....

/ 0 نظر / 20 بازدید