بیست

صفر

گذشته رو نمیشه دوباره بازسازی کرد.

/ 4 نظر / 5 بازدید
آذر نظری

سلام چیزی به اسم گذشته و آینده وجود نداره . تنها لحظه حال که واقعا وجود داره. این ذهن ماست که زمان رو به سه قسمت تقسیم کرده. (برداشتی از حرفهای مسیحا برزگر) از شر گذشته خودتو راحت کنه. موفق باشی

پسری متولد کوهستان

سلام حمیدرضا خان درسته ! گذشته رو نمیشه بازسازس کرد. اما میشه ازش درس عبرت گرفت ........................

آرمان دیوونه

[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]