بیست

دو

انتظار گاهی وقتها تلخه   و گاهی وقتها شیرین. در انتظار چی هستی؟

/ 6 نظر / 4 بازدید
نیلو

آوخ آرامش برای من همیشه تلخ بوده حمید رضا !

وفــــــا (... از عهد من تا وفای تو ...)

خوب خیلی خوبه که کیکاوس حالش خوبه ...!! برای کیکاوس تنها زندگی کردن .. از تنها نبودن بهتره .. یادتونه که اگر بخواد از تنهایی در بیاد خطر مرگ تهدیدش میکنه ..!![زبان] .. کیکاوس خوشحاله .. چون از زندگی ش راضیه ... برای خوشحال بودن باید احساس رضایت کرد ..!! امثال کیکاوس برای راضی بودن .. وابسته هستن به عامل نگهدارنده ... در حالی که آدمیزاد آزاد تر از اون چیزیه که فکر میکنه ...!!

عاشق بی پروا

منتظر ...کار سختی است...طعمش را هرلحظه مزه مزه میکنم... طعم تلخی دارد ولی...من عاشق شکلات تلخم...

آرمان دیوونه

[تماس]