بخاطر کمردرد پیش دکتر رفتم. عکس ام ار ای از ستون فقراتم گرفتم. مهره های پایینی ترک خوردن. دکتر گفت باید این مهره ها ۱۰ سال دیگه حداقل داشتی نه الان توی این سن. بخاطر فشار کار  زیاد اینطوری شده . نوشت کارم باید عوص بشه یه کار سبک تر انجام بدم. دیگه نمیتونم نه زیاد یه جا بشینم و نه زیاد ایستاده باشم. همش داره کمرم درد میاد. سر کار هم دیگه نمیتونم ادامه این وصعیت الانم رو بدم. باید کارم رو عوص بکنم.همین الان که دارم این رو مینویسم کمرم  و پا هام درد میکنه.....

/ 2 نظر / 24 بازدید
رضا.م

بلا دور باشه حمید رضا خان ! اینقد خودتو غرق کار کردی که اینطوری شد ! تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد, وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست, به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد[گل][گل]

[گل]