عمریست مرا تیره و کاریست نه راست

محنت همه افزوده و راحت کم و کاست

شکر ایزد را که آنچه اسباب بلاست

ما را ز کس دگر نمیباید خواست

خیام

.....

دلم گرفته انگار همه چیز خراب شده توی دلم ........

چند روز پیش میخواستم از خونه خارج بشم داخل باغچه کوچیک خونه مون دیدم که گل سرخی که چند وقتی بود در امده بود و کندن .ایستادم و دلم گرفت و خشمگین شدم از این کاری که کرده بودن ....

/ 1 نظر / 24 بازدید
نسرین

[سوال][ناراحت]