داره الان برف می باره وقتی من در امدم بيرون از خونه تا بيام کتابخونه  روی   سر و

لباسم رو برف گرفت  کم  مونده بود که ادم برفی بشم .

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
parisa

سلام خداروشکر که رحمت خدا برسرت باريده حتی اگر شده ادم برفی بشی. شاد باشی و مهمتر از اون سلامت و موفق