وقت رفتن کسی از من سراغی نگرفت  آخه من هم از اونها سراغی نگرفتم!...

20 سال بعد در چنین روزی به بیست غریبه سلام  خواهم داد و  با  بیست غریبه رو  به ناهار  خواهم خورد و حساب بیست نفر را خواهم  رسید و بیست دفعه فریاد  خواهم زد من چقدر  با حالم و  بیست دفعه شعر معروف دوران دبیرستان  را خواهم خواند و بیست کتاب  حل مسئله رو با تمام وجود خواهم خرید و همه را در کوزه خواهم گذاشت سر کوچه  که مامور  جمع آوری  زباله های خشک  اون رو به ماشین  20 ساله اش انتقال بده. 20 سال بعد از بیست نفر  تشکر خواهم کرد به خاطر اینکه تشکری  کرده باشم. در چنین روزی بیست سال  بعد فریاد خواهم زد  که بابا ممنون از شما که بیست هستش این چرت و پرت های من رو می نمی خونید!...

راستی بیست سال بعد من زنده هستم ؟!...

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
s.r

من امروز 20 سال از عمرم سپری شد....وشاید این پست برام زیاد معنی داشت 20 سال دیگر زنده ای و زندگی ات به همان زیبایی است که امروز تصورش میکنی... 20سال دیگر 20سال تجربه داری برای بهتر اندیشیدن و بهتر ساختن زندگی خودت و دیگران... 20 سال دیگر...چه دنیای زیباییست...نه؟؟؟[لبخند]

رضا

سلام ..اره زنده هستی !بادمجون بم که افت نداره ! [چشمک]ولی کلا باحال نوشتی .. من اپم