الان رفتم پیش دندان پزشک و گفت که باید حتما برم پیش متخصص و جراح فک و صورت . وگرنه ممکنه هنگام کشیدن   ، فکم بشکنه .  وقتی گفتم متخصصه فک می تونه دیگه؟ دکتر گفتش که باید  بتونه  این آخرین تیر ترکشه و حتما باید بتونه با وسایلی که داره بکشه... می ترسم فکم داغون بشه و دردم بیشتر از این بشه.  تحمل این درد برام سخت شده ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
s.r

omidvaram behtar bashid