من

تنهايي بي كسي بيكاري بدبختي بي چارگي افسردگي نا اميدي بي هدف بودن داشتن اهداف دست نيافتني

 

 

ناراحتي ساكت بودن شلوغ بودن شاد بودن غمگين بودن وخيلي چيزهاي ديگر

 

 

 

همه اينها در مورد من صدق ميكنه من هميشه به خودم اين اميد رو مي دم كه وضع من بهتر ميشه

 

 

 

من يه ادم ديگه ميشم از فردا اما با هم طوري كه بودم هستم هميشه سعي ميكنم ادم خوبي بشم

 

 

 

با ديگران دوست بشم تا حد توانم به اونا كمك كنم به اونها محبت كنم باهشون صميمي بشم

 

 

 

اما نميشه كمتر كسي پيدا ميشه حتما تقصير خودمه كه نمي تونم درست با ديگران ارتباط برقرار كنم

 

 

 

اما چقدر من مقصرم من كه سعي ميكنم كه خوب باشم پس چرا نميشه؟

 

 

 

هميشه سعي كردم كه توي جمع باشم توي يه گروه. اما وقتي حرف زدم كسي توجه نكرده

 

 

وجالب اينكه دفعه بعد همون حرفم رو بدون تغيير توي اون جمع گفتن همه هم قبول كردن

 

 

 

من سعي ميكنم كه وضعيتم عادت بكنم وقتي تلاشم رو كردم و وضعيتم تغييرنكرده

 

 

 

زياد ناراحت نشم اما بعضي وقتا مثلا همين چند وقت پيش بدون اين كه من بدونم

 

 

 

قرار شد كه يه پول زياد به دستم برسه با اطمينان تمام به من گفتن اما بعد گفتن كه نشد

 

 

 

من خيلي براي اونپول برنامه داشتم چقدر خوشحال بودم اما نشد

 

 

يا 10روز پيش با من تماس گرفتن كه بايد يه اردو 4روزه به بندر انزلي برم

 

 

من از اين حس ناراحتي وافسردگي در امدم تا حدود زيادي

 

 

قراربود كه زمان حركت رو به من بگن اما روز30تير كه قرار بود تماس بگيرند

 

 

تماس با من نگرفتن حتا يه تماس كه اردو بهم خورده يا نميشه من برم

 

 

حساب كنيد شما 10ساعت منتظر يه تماس باشيد تمام برنامه ريزتون به هم بخوره

 

 

 

چقدر ادم ناراحت ميشه؟ اما براي من اين اتفاقات داره ديگه عادي ميشه

 

 

 

مي دونم كه هيچ وقت وضعيت من بهتر نميشه اگه بدتر نشه

 

 

مي دونم اخر يه زندگي معمولي يه ازدواج بدون عشق يه مرگ بي خود

 

انتظار من رو ميكشه وقتي كه بميرم يه هفته بعد حتا كسي يادش نمي اد

 

كه حميدرضا اي هم وجود داشته.

 

 

 

اما با اين وجود هنوز به خودم اميدواري مي دم سعي ميكنم كه

 

 

به اينده اميدوار باشمسعي ميكنم شاد باشم برم بيرون از خونه

 

 

كتاب بخونم وفيلم ببينم با اينكه جديدا خيلي كم ميتونم اين كارا رو بكنم

 

 

من شادم من خوشحالم بايد اينها رو به خودم تلقين كنم

 

 

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
parisa

ميدونی آقای حميد منهم يه آشنايی مثل شما دارم که درست مثل شما فکر ميکنه انگار همه درهای دنيا به روش بسته شده اما باور کن که اينطوری نيست همه چيز سر وقت خودش درست ميشه اگر چيزی نشده بدون صلاح نبوده واگر شده بازم صلاح بوده. البته خودم از اين جور چيزها متنفرم اما چاره ای نيست فقط اميدوار باش.

parisa

لازم نيست به خودت تلقين کنی بايد باورش کنی بعد ببين که ميشه يا نه؟ اگر قراره جايی بری و نميشه بدون صلاح نيست حتما ميخواسته اتفاق بدی بيافته و خدا از سرت اون بلا به دور کرده و اگر شده هم همينطور. خلاصه نااميد نباش همه چيز درست ميشه سروقت خودش.

reyhane

اصلا لازم نيست تغيير کنی تو همين طور که هستی خيلی هم خوبی