تو

می دونم که می دونی  که من می دونم  تو من رو دوست نداره ...

هر چی هم  می گی به من  همش...

 تو بد جوری دلم رو شکستی  بد جوری اما باز من تحمل می کنم چون تو رو

دوست دارم بيشتر از هر  کسی توی دنيا...

می دونم که تو با من هيچ وقت نمی خواهی باشی  اما عيبی نداره...

می دونی من مثل فرهاد عاشق بودن رو دوست دارم   اگه سر نوشتم مثل اون  بشه

برام مسئله ای نيست ...

اما کاش تو هم همون احساسی که من به تو  دارم رو به من داشتی...

بهار من تو هستي بيا ..

/ 0 نظر / 6 بازدید