به ام بگو که باهوشم

به ام بگو که مهربونم

به ام بگو که با استعدادم

به ام بگو که با نمکم

به ام بگو که با احساسم

با وقار وعاقلم

به ام بگو که ادم کاملی ام

اما به ام حقیقت رو بگو

شل سیلور استاین

/ 5 نظر / 4 بازدید
رضا م

سلام .. اگه قرار به حقیقت باشه خیلی چیزا باید گفته بشه ..! حقیقت تلخه ..! بذار گفته نشه ....

زهرا

خیلی چیزا را میشه گفت اما بهتره که گفته نشه تا زمان خودش

زهرا

خیلی چیزا را میشه گفت اما بهتره که گفته نشه تا زمان خودش