گويند هر آنكسان كه با پرهيزند

 

 

زانسان كه بميرند چنان بر خيزند

 

 

ما با مي و معشوقه از انيم مدام

 

 

 

باشد كه بحشرمان چنان انگيزند

 

 

 

مرگ يه

زندگي دوباره هستش.

 

 

 

آيا باز من بايد مثل اين دنيا توي جنهم زندگي كنم ؟!

 

 

 اميد داشتن واقعا خوبه اما بعضي وقتها نشانه گول زدن خودمون

هستش!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
سحر

اما زندگی بی امید مرگه. بزرگترین گناه نا امیدیست"امام علی ع"