به ام بگو که باهوشم

به ام بگو که مهربونم

به ام بگو که با استعدادم

به ام بگو که با نمکم

به ام بگو که با احساسم

با وقار وعاقلم

به ام بگو که ادم کاملی ام

اما به ام حقیقت رو بگو

شل سیلور استاین

/ 0 نظر / 4 بازدید