اگه کسی شما رو دوست داشته باشه واقعا

 

 

 

و اگه شما کسی رو دوست داشته باشيد واقعا

 

 

 

شما خوشبختترين ادم روی زمين هستيد

/ 2 نظر / 6 بازدید
sifuni ha

سلام...شايد....بيا به به سيفون

sahar

سلام..هرگز نميرد آنکه زنده شد به عشق!!!!به منم سر بزن