این روزها حسابی گیج هستم . نمیدونم باید چیکار کنم . انگار یه چیزی رو توی زندگی و ذهنم و قلبم گم کردم. گیج و منگ شدم و نمیتونم تصمیم بگیرم با زندگیم باید چیکار کنم و چی میشه...

/ 1 نظر / 8 بازدید