چه خوب ميشه اگه از امروز ما منتظر عشق باشيم

 

 

عشقی که بياد ومرا ازتنهايی نجات بده

 

 

عشق زيبا ...

 

 

 وقتی ادم به زيبايی برسه

 

 

اون وقتکه اگه بميره مشکلی نيست

 

 

راستی يکی برام نوشته بود

 

 

که به عشق واقعيش رسيده

 

 

اميدوارم که تا اخرين لحظه عمر طولانيش

 

 

با اون خوش باشه واقعا

 

/ 0 نظر / 6 بازدید