تو همانی

بعضی چيزا  اصل دليل نداره مثل...  که هيچ نوع دليلی نميشه  براش اورد

اين شعر هم برای يکی از دوستانم

با من سخن از تو مرد و زن می گفتند

از عهد شکستند سخن می گفتند

باور ز کسم نبود اين گفته دريغ

ديدم تو همانی که به من می گفتند

/ 2 نظر / 5 بازدید

چرا اينطوری ميگی کدوم عهد رو شکستم؟

رویا

سلام مگم وبلاگ شما همش از غم گفته ولی اشتباه مکنی می دونی چرا چون زندگی را نبايد سخت گرفت چون خودش سخت هست اين هم بدون اون کسی را که دوست داشتی قدر دوست داشتندو نداشته پس دليلی نداره خودتو عذاب بدی بابا بی خيال تنهايی هم عالمی داره بای به من سر بزن مرسی