تمام وجودم...

-  هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟

یک فریب ساده و کوچک.

آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را

جز برای او و جز با او نمی خواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد...

مهدی اخوان ثالث

......

دلم هیچ چیزی نمی خواد . دلم هیچ کس رو نمیخواد  به جز تو ... تویی که امدی و با امدنت زندگیم رو  با هدف و معنا کردی . تویی که باعث شدی سعی بکنم  برای چیزی بعد از  سالها ،  برای رسیدن به تو ... تو ماه اسمان من شدی و نور خورشید  زندگیم شدی . تویی که گلم شدی  و  تمام قلبم رو تسخیر کردی ... تو امدی و زندگیم از خزان به بهار تغییر فصل داد... تنها ستاره آسمون  شبها م شدی و شدی ستاره قطبی من که با تو   جهت زندگیم رو  پیدا کنم. تو شدی عشق و  آرزو و امیدم...  تو یی که با وجودت  احساس ارامش کردم...

......

زندگی بدون تو  نه رنگی داره و نه بهار و  نه چیزی ....

....

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
لیلا

سال نو مبارک [گل][گل][قلب][گل]

ناتانائیل

کاش همیشه باهات باشه و پیشت باشه نور زندگیت ![گل]